Laboratorium Gospodarki Wodnej

Prowadzone przez prof. dr hab. inż. Tomasza Heese prowadzi badania w zakresie rekultywacji zbiorników wodnych, renaturyzacji koryt rzecznych i ich dolin oraz bioróżnorodności.

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami na kierunkach budownictwo, inżynieria środowiska,  oraz geodezja Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji a także na innych wydziałach Politechniki Koszalińskiej. Zajęcia te odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach dydaktycznych. Prace inżynierskie i magisterskie prowadzone są w specjalistycznych laboratoriach naukowych.